Japa yogaens tradition

Japa yogaens tradition

Forståelse af Mantra Yoga: En Rejse til Dit Højere Selv

Mantra yoga, også kendt som Japa yoga, er en dybt spirituel praksis, hvor gentagelsen af et mantra fungerer som en nøgle til at åbne op for Selvet og skabe dybde i meditationen. Ved at fokusere på mantraets lyde og gentagelser skærpes sanserne, og sindet koncentreres om nuet. Målet med Japa yoga er at bringe dig tættere på dit højere Selv og skabe positive vibrationer i dit liv.

Balancen mellem de Tre Guṇa'er

I hinduismen tales der om tre Guṇa'er - tre fundamentale kræfter, som er til stede overalt i verden. Den første, Sattva, repræsenterer godhed, kreativitet og harmoni. Den anden, Rajas, står for passion, aktivitet og dynamik. Den tredje, Tamas, symboliserer angst, apati og kaos.

Mantra meditation siges at neutralisere og bringe balance mellem især Rajas og Tamas. Selv om vi ikke kan undgå kaos eller apati, kan vi skabe balance mellem de tre Guṇa'er og opnå en sund dynamik i deres egenskaber. Vores væsen er et komplekst samspil mellem Guṇa'erne, og gennem meditation og mantra-gentagelse kan vi skabe ro og harmoni.

Tre Måder at Praktisere Japa Yoga på

Der er tre primære måder at udøve Japa yoga på:

  1. Baikhari Japa: Her reciteres eller synges mantraet højt og med kraft. Denne metode gavner både den, der gentager mantraet, og dem, der lytter. Baikhari japa er ideel til fælles chanting i større forsamlinger, men kan også være en kraftfuld solooplevelse, hvor stemmen og mantraet virkelig kommer til udtryk.

  2. Upanshu Japa: I denne metode gentages mantraet lavmælt og sagte, hvilket gør det til en privat og stille form for meditation. Upanshu betyder 'at hviske', og denne form for japa er velegnet til dem, der foretrækker at meditere uden at chante højt.

  3. Manasic Japa: Denne form indebærer, at mantraet gentages mentalt uden lyd. Manasic japa anses for at være den sværeste, men også den mest dybtgående, da alt foregår i sindet, hvilket giver mulighed for en intens og dyb meditation.

Traditionelle Japa Mantraer

Nogle af de mest anvendte japa mantraer inkluderer:

  • Om eller Aum: Den universelle lyd og skabelsens lyd.
  • So'Hum eller So'ham: 'Jeg er' eller 'Jeg er dét'.
  • Om Namah Shivaya: En bøn, tilbedelse eller hilsen til Shiva*.
  • Om Shanti Shanti Shanti: Den universelle lyd kombineret med ønsket om fred (Shanti) til krop, sind og tale.
  • Guru Om: En anerkendelse og hilsen til din Guru*.

Et andet populært mantra fra kundalini yogaen er 'Ong Namo Guru Dev Namo', som betyder 'Jeg bøjer mig for min indre kilde af visdom og for at leve et liv i større bevidsthed; min rejse fra mørke til lys'.

En transformerende praksis

Mantra yoga er en transformerende praksis, der kan hjælpe med at bringe balance i vores komplekse væsen og skabe indre ro. Uanset hvilken metode du vælger, kan gentagelsen af mantraer føre dig på en rejse mod dybere selvforståelse og harmoni.

*Shiva - absolut virkelighed. *Guru - En lærermester, hvor 'Gu' betyder 'mørke' og 'Ru' betyder 'fjerner'; altså en fjerner af mørke.

Tilbage til blog